مرکزمرکز تصویربرداری دکتر وفایی

مرکز تصویربرداری دکتر وفایی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - روبرو هتل پارس- داخل کوچه صدرزاده
  • تلفن
درباره مرکز