مرکزمرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان اباده

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان اباده

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - اباده -میدان ازادی -مرکزبهداشت شهرستان اباده
  • تلفن 07143332019 , 07143333150
درباره مرکز