مرکزمرکز تصویربرداری دی کلینیک شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری دی کلینیک شهید بهشتی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین-خیابان طالقانی -جنب بیمارستان کوثر
  • تلفن 02833237522
درباره مرکز