مرکزمرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

  • آدرس تبریز -خیابان ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161
درباره مرکز