گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161 , 04135539162 , 04135539163

درباره مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها