گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161 , 04135539162 , 04135539163

درباره مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری تبریز بیمارستان الزهرا
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • 04135539161 - 04135539162 - 04135539163
مجوز ها و تاییدیه ها