مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان فارابی

مرکز تصویربرداری بیمارستان فارابی

  • آدرس ملکان
  • تلفن 04137841982
درباره مرکز