مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه‌ اعتماد کسائیان

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ اعتماد کسائیان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - خیابان لطفعلی خان زند
  • تلفن 07132330745
درباره مرکز