گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ارتش - نظامی

مرکز تصویربرداری بیمارستان ارتش - نظامی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - لشگر 16 زرهی - خیابان ولایت
  • تلفن 02833326020

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ارتش - نظامی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها