مرکزمرکز تصویربراری بیمارستان عسگریه ( ع )

مرکز تصویربراری بیمارستان عسگریه ( ع )

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان-خیابان سروش
  • تلفن 03132250041
درباره مرکز