مرکزمرکز تصویربرداری پویا

مرکز تصویربرداری پویا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - خیابان صفائیه -ساختمان پویا
  • تلفن 02537748911
درباره مرکز