گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری پویا

مرکز تصویربرداری پویا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - خیابان صفائیه - ساختمان پویا
  • تلفن 02537748911

درباره مرکز تصویربرداری پویا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری پویا
  • قم - خیابان صفائیه - ساختمان پویا
  • 02537748911
مجوز ها و تاییدیه ها