مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان حافظ

مرکز تصویربرداری بیمارستان حافظ

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-بلوار چمران
  • تلفن 07136271531
درباره مرکز