گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزدکتر قاسمی

دکتر قاسمی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان امام خمینی مجتمع پزشکان بهمن
  • تلفن 27316

درباره دکتر قاسمی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها