گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی , اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - خیابان طالقانی
  • تلفن 08138251244

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان
  • همدان - خیابان طالقانی
  • 08138251244
مجوز ها و تاییدیه ها