مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی , اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - خیابان طالقانی
  • تلفن 08138251244
درباره مرکز