مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس قزوین -انتهای خیابان شهید بابایی
  • تلفن 02833665007 , 02833665008
درباره مرکز