مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بهشهر -اول بلوار شهید هاشمی نژاد
  • تلفن 01134581239
درباره مرکز