مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08338358754
درباره مرکز