گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08338358754

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها