مرکزمرکز تصویربرداری دکتر نوربخش

مرکز تصویربرداری دکتر نوربخش

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان شهید بهشتی -ساختمان زمرد
  • تلفن 03432451200
درباره مرکز