گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت تاکستان

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت تاکستان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - تاکستان - بلوار امام (ره)
  • تلفن 02835222172

درباره مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت تاکستان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها