مرکزمرکز تصویربرداری ادیب فر-مراغه

مرکز تصویربرداری ادیب فر-مراغه

سونوگرافی

  • آدرس مراغه- خیابان خواجه نصیر- روبروی خیابان موسوی
  • تلفن 04137254111
درباره مرکز