مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا آمل

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا آمل

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس آمل -خیابان امام رضا
  • تلفن 01143274011 , 01143274015
درباره مرکز