مرکزمرکز تصویربرداری پردیس(شفیع زاده)

مرکز تصویربرداری پردیس(شفیع زاده)

  • آدرس تبریز- خیابان پاستورجدید- ساختمان پزشکان پردیس
  • تلفن 04135424378
درباره مرکز