مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان 5 آذر

مرکز تصویربرداری بیمارستان 5 آذر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان 5 آذر
  • تلفن
درباره مرکز