مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان پاستور

مرکز تصویربرداری بیمارستان پاستور

سی تی اسکن , ام.آر.آی

  • آدرس کرمان
  • تلفن 03432319400 , 03432319404
درباره مرکز