مرکزدکتر آموزگار

دکتر آموزگار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان سلمان فارسی مجتمع پزشکی 4
  • تلفن 2225040
درباره مرکز