مرکزمرکز تصویربرداری دکتر تن قطاری

مرکز تصویربرداری دکتر تن قطاری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08337272751
درباره مرکز