مرکزبیمارستان‌ آپادانا

بیمارستان‌ آپادانا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - بلوار قدس نبش سروش
  • تلفن
درباره مرکز