مرکزمرکز تصویربرداری دکتر زهره روحانی

مرکز تصویربرداری دکتر زهره روحانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان -میدان مشاهیر -ساختمان پزشکان مشاهیر
  • تلفن 05432411908
درباره مرکز