مرکز بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

 بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز -  بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
  • تلفن 7825722031
درباره مرکز