گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
  • تلفن 7825722031

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت اشکنان لامرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها