گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری مهرگان

مرکز تصویربرداری مهرگان

رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - شریعتی شمالی - ساختمان شماره 152
  • تلفن 04135550600

درباره مرکز تصویربرداری مهرگان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری مهرگان
  • آذربایجان شرقی - تبریز - شریعتی شمالی - ساختمان شماره 152
  • 04135550600
مجوز ها و تاییدیه ها