مرکزمرکز تصویربرداری شبکه بهداشت ورزقان

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت ورزقان

رادیولوژی

  • آدرس اهر - ورزقان -خانه های سازمانی بخشداری
  • تلفن 04144553100
درباره مرکز