مرکزمرکز تصویربرداری مرکزی -دکتر توکلی

مرکز تصویربرداری مرکزی -دکتر توکلی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - پائینتر از سینما - بن بست شیخ
  • تلفن 08132518666
درباره مرکز