مرکزمرکز تصویربرداری امیرکبیر

مرکز تصویربرداری امیرکبیر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرج-چهارراه امیرکبیر-ساختمان امیرکبیر
  • تلفن 02633334517
درباره مرکز