مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شفا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شفا

  • آدرس اهواز - بلوار گلستان- خیابان فروردین
  • تلفن 06133340420 , 06133340421
درباره مرکز