گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شفا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شفا

  • آدرس خوزستان - اهواز - بلوار گلستان - خیابان فروردین
  • تلفن 06133743281

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شفا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها