مرکزمرکز تصویربرداری دکتر نکوئی

مرکز تصویربرداری دکتر نکوئی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-چهارراه ستارخان
  • تلفن 07136281390
درباره مرکز