گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی

  • آدرس خوزستان - اهواز - آبادان - بلوار کارون
  • تلفن 06153323094

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی
  • خوزستان - اهواز - آبادان - بلوار کارون
  • 06153323094
مجوز ها و تاییدیه ها