مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید بهشتی

  • آدرس اهواز - آبادان - بلوارکارون
  • تلفن 06153323094
درباره مرکز