مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار

مرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس جویبار -خیابان امام- روبروی مسجد اعظم
  • تلفن 01142544711
درباره مرکز