گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار

مرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس جویبار -خیابان امام- روبروی مسجد اعظم
  • تلفن 01142544711

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان حاج عزیزی جویبار
  • جویبار -خیابان امام- روبروی مسجد اعظم
  • 01142544711
مجوز ها و تاییدیه ها