گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)

مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)

ام.آر.آی

  • آدرس آذربایجان شرقی - مراغه - روستای نوا - بیمارستان امیرالمومنین بخش
  • تلفن 04137234200

درباره مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)
  • آذربایجان شرقی - مراغه - روستای نوا - بیمارستان امیرالمومنین بخش
  • 04137234200
مجوز ها و تاییدیه ها