گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)

مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)

ام.آر.آی

  • آدرس آذربایجان شرقی - مراغه - روستای نوا - بیمارستان امیرالمومنین بخش
  • تلفن 04137234200

درباره مرکز تصویربرداری مراغه (عبدالهی فرد)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها