گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان کلیبر - خیابان شهید ایمانی
  • تلفن 04144443270 , 04144443271 , 04144443272 , 04144443273 , 04144443274

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر
  • آذربایجان شرقی - شهرستان کلیبر - خیابان شهید ایمانی
  • 04144443270 - 04144443271 - 04144443272 - 04144443273 - 04144443274
مجوز ها و تاییدیه ها