گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - اول کوچه شمس - جنب پاتولوژی و آزمایشگاه فارابی
  • تلفن 04533262210

درباره مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری
  • اردبیل - سرچشمه - اول کوچه شمس - جنب پاتولوژی و آزمایشگاه فارابی
  • 04533262210
مجوز ها و تاییدیه ها