گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - اول کوچه شمس - جنب پاتولوژی و آزمایشگاه فارابی
  • تلفن 04533262210

درباره مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها