مرکزمرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

مرکز تصویربرداری دکتر رسول جباری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل-سرچشمه- اول کوی شمس - جنب پاتولوژی و آزمایشگاه دکتر دیده ور
  • تلفن 04533262210
درباره مرکز