گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا

مرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - خیابان بوعلی
  • تلفن 02833332935

درباره مرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها