گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار هجرت
  • تلفن 0713228445 , 07132284433

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها