گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار هجرت
  • تلفن 0713228445 , 07132284433

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی
  • فارس - شیراز - بلوار هجرت
  • 0713228445 - 07132284433
مجوز ها و تاییدیه ها