مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان میرحسینی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز – بلوار هجرت
  • تلفن 0713228445 , 07132284433
درباره مرکز