گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان فردیس
  • تلفن 08134290231 , 08134290236

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه
  • همدان - خیابان فردیس
  • 08134290231 - 08134290236
مجوز ها و تاییدیه ها