مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی- آتیه

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان فردیس
  • تلفن 08134290231 , 08134290236
درباره مرکز