مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام موسی کاظم

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام موسی کاظم

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان-خیابان کاوه
  • تلفن 03133357670
درباره مرکز