گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام موسی کاظم

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام موسی کاظم

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان - خیابان کاوه
  • تلفن 03133357670

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام موسی کاظم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها