مرکزبیمارستان‌ فریده بهبهانی

بیمارستان‌ فریده بهبهانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان بهبهانی
  • تلفن
درباره مرکز