مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن

مرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن

  • آدرس تبریز-بلوار 29 بهمن
  • تلفن 04133307000
درباره مرکز