گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن

مرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار 29 بهمن
  • تلفن 04133307000

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان 29 بهمن
  • آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار 29 بهمن
  • 04133307000
مجوز ها و تاییدیه ها