مرکزمرکز تصویربرداری دکتر فرشچیان

مرکز تصویربرداری دکتر فرشچیان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمانشاه پارکینگ شهرداری
  • تلفن 08337280005
درباره مرکز