گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

  • آدرس آذربایجان شرقی - میانه - خیابان امام خمینی
  • تلفن 04152234722 , 04152234723 , 04152234724

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی
  • آذربایجان شرقی - میانه - خیابان امام خمینی
  • 04152234722 - 04152234723 - 04152234724
مجوز ها و تاییدیه ها