مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اسد آباد - بلوار دانشگاه 
  • تلفن 08133115625 , 08133115630
درباره مرکز