گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اسد آباد - بلوار دانشگاه 
  • تلفن 08133115625 , 08133115630

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها