مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان فارابی

مرکز تصویربرداری بیمارستان فارابی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08338264163
درباره مرکز