مرکزجهاد دانشگاهی اهواز

جهاد دانشگاهی اهواز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان سلمان فارسی خیابان حافظ جنوبی
  • تلفن 2218089
درباره مرکز