مرکزمرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز

مرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان زند-روبروی مهندسی -ساختمان یاس
  • تلفن 07132335304
درباره مرکز